Skötselinstruktioner för Cargobike

Dessa skötselråd är en förutsättning för att Säljarens garantivillkor skall gälla.

Eftersatt underhåll kan utgöra en trafikfara och medför att cykelns konstruktion försvagas eller åldras i förtid. Om Du däremot vårdar Din cykel väl kommer den att vara till glädje i många år.

Tag för vana att regelbundet kontrollera och dra åt alla skruvar, ekrar, muttrar, pedaler och vevarmar. Justera växlar och bromsar vid behov. Eventuella glapp i hjul-, vev-, styrlager samt mellan låda och ram (centrumbult) måste åtgärdas av cykelmontör omedelbart.

Se även till att ha välpumpade däck eftersom det ger lägre friktion och minskar risken för punktering och skyddar fälgarna. Om ekrarna känns lösa eller om hjulen ger ifrån sig ett tickande ljud är det dags att lämna in cykeln för ekerspänning och/eller riktning av fälg.

Detta moment bör alltid utföras inom några veckor efter det att Du börjat bruka Din nya cykel.

Förvaring av cykel ska ske i regnfritt utrymme. Om detta inte är möjligt ska överdragskapell eller regnskydd användas. Vid lackskador på ram eller låda bör detta åtgärdas omgående genom att måla med lackfärg för att förhindra att rost eller fukt får grepp.

En ren cykel är lättare att underhålla. Dessutom fungerar komponenterna på Din cykel bättre och håller längre om de inte är täckta av smuts, olja, vägsalt, lera etc. Tvätta därför cykeln regelbundet. Vid avsköljning med slang bör Du undvika att vatten och rengöringsmedel tränger in i cykelns lager – såsom pedaler, vevlager, nav och styrlager – detta eftersom rengöringsmedel löser upp det fett som lagren behöver för att fungera och för att skydda mot rost.

Efter rengöring är det mycket viktigt att smörja alla rörliga delar (såsom kedja, växlar, vajrar, pedalfäste). Rengör och smörj kedjan så snart behov uppstår.

Under vintertid behöver skruvhuvuden som kan samla smuts och vatten också regelbunden smörjning. Tänk på att allt stål kan rosta och trä kan svälla! Än en gång vill vi påminna om att vinterförvaring bör ske i regnfritt utrymme eller i skyddskapell!

Om handbromsarnas effekt avtar kan detta tyda på att bromsbeläggen är väldigt slitna eller att de hydrauliska bromsarna behöver luftas. Byt ut belägg och lufta bromsar.

Batteri till elcykel får inte utsättas för extrem hetta eller fukt under längre period. När cykeln inte används ska batteri förvaras i torrt och svalt utrymme. Om batteriet inte används under längre period ska underhållsladdning ske ca 2 timmar per månad.

OBS!

Tänk på att cykla med omsorg. Kraftiga stötar såsom trottoarkanter, gupp eller ojämna underlag kan vara förödande om du kör utan omdöme. Att vid upprepade tillfällen köra i hög hastighet över kanter och gupp kan göra att ramen försvagas. Detta gäller även vid överlastning. (Maxlast i låda 100kg plus förare ca 100kg.)

Cykeln är konstruerad för normal stadskörning och är inte ett terrängfordon.

Cargobike AB